Лист латунний

Лист латун­ний — пло­ский про­кат з лату­ні, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має фор­му пря­мо­ку­тни­ка. Це коро­зій­но­стій­кий, міцний, пла­сти­чний про­кат, який має доста­тню тепло­про­від­ність і топро­від­ність.
    Лист мідний, в порів­нян­ні з листом латун­ним, зна­чно посту­па­є­ться за тепло- і еле­ктро­про­від­но­сті.
    У порів­нян­ні з сму­гою брон­зо­вою, лист латун­ний зна­чно посту­па­є­ться по міцно­сті, стій­ко­сті до коро­зії і зно­со­стій­ко­сті.
    Випу­ска­ють лист латун­ний згі­дно ГОСТ 931–90, Хім.состав регла­мен­то­ва­ний ГОСТ 15527–04.
    Основ­ні пара­ме­три: тов­щи­на, шири­на і дов­жи­на — вка­зу­є­ться в мілі­ме­трах.

  За спосо­бом виро­бни­цтва лист латун­ний, як і лист алю­мі­ні­є­вий, буває двох видів:

— гаря­че­ка­та­ний (Г);
- холо­дно­ка­та­ний (Д).

Ста­ном спла­ву латун­ний лист виро­бля­ють:

— м’яким (М);
- полу­твер­дим (ПТ);
- твер­дим (Т);
- осо­бли­во-твер­дий (О);
- пру­жин­но-твер­дий (Ж).

За умо­ва­ми екс­плу­па­та­ціі:

-лист анти­ма­гні­тний (АМ);
-лист зви­чай­ний
-лист для хар­чо­вої про­ми­шлен­ном­сті (ПЩ).

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня:

— нор­маль­но точно­сті
- під­ви­ще­ної точно­сті

МАРКУВАННЯ

Лист ГПРНПТ 12 * 600 * 1500 Л63

лист гаря­че­ка­та­ний (Г), пря­мо­ку­тної фор­ми (ПР), нор­маль­ної точно­сті виго­тов­ле­н­ня (Н), сплав напів­твер­до­го ста­ну (ПТ), тов­щи­на 12мм, шири­на 600 мм, 1500 мм дов­жи­на, сплав Л63.

Лист латун­ний, також як і пру­ток і шести­гран­ник латун­ний, зна­йшов своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці, авто­мо­біль­ній еле­ктро­ні­ці, ГРАВІРУВАЛЬНИХ робо­тах.

У дизай­нер­ських робо­тах, еле­мен­ти деко­ру виго­тов­ле­ні з листа латун­но­го, зна­чно при­ва­бли­ві­ше ніж еле­мен­ти, сиро­ви­ною для яких слу­жить лист ста­ле­вий і лист нер­жа­ві­ю­чий.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна грн/кг
Лист ДПРНМ 0,4х600х1500 Л63 ГВ265222.0
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 Л63 ГВ (УГМК)926222.0
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 Л63 ГВ (УГМК)946222.0
Лист ДПРНМ 0,7х600х1500 Л63 ГВ290222.0
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 Л63 ГВ (УГМК)1137222.0
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 Л63 ГВ (УГМК)1035222.0
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 Л63 ГВ204222.0
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 Л63 ГВ11222.0
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 Л63 ГВ (УГМК)544222.0
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 Л63 (УГМК)306222.0
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63228222.0
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 Л63 (УГМК)802222.0
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 Л63 (УГМК)258222.0
Лист ДПРНМ 10х600х1500 Л63 (УГМК)546222.0
Лист ДПРНП 0,4х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНП 0,5х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНП 0,6х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНП 0,8х600х1500 Л63154222.0
Лист ДПРНП 1,0х600х1500 Л63 (УГМК)524222.0
Лист ДПРНП 1,2х600х1500 Л63 (УГМК)замовл.222.0
Лист ДПРНП 1,5х600х1500 Л63 (УГМК)412222.0
Лист ДПРНП 2,0х600х1500 Л63 (УГМК)499222.0
Лист ДПРНП 2,5х600х1500 Л63 (УГМК)308222.0
Лист ДПРНП 3,0х600х1500 Л63264222.0
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 Л63 (УГМК)490222.0
Лист ДПРНП 8,0х600х1500 Л63 (УГМК)484222.0
Лист ДПРНП 12х600х1500 Л63 (УГМК)539222.0
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 Л6326222.0
Лист ДПРНТ 0,6х600х1500 Л63 (УГМК)296222.0
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 Л63 (УГМК)334222.0
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ГПРХХ 12х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ГПРХХ 14х600х1500 Л63замовл.222.0
Лист ГПРХХ 16х600х1500 Л63 (УГМК)461222.0
Лист ГПРХХ 20х600х1500 Л63 (УГМК)450222.0
Лист ГПРХХ 25х600х1500 Л63 (УГМК)556222.0
Пли­та ГПРХХ 30х600х1500 Л63замовл.222.0

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна, грн/кг
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)51246.0
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)331246.0
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)337246.0
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)замовл.246.0
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 ЛС59–1130246.0
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59–130246.0
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)298246.0
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59–1218246.0
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 ЛС59–1144246.0
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 ЛС59–1 (УГМК)296246.0
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 ЛС59–1414246.0
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 ЛС59–1333246.0
Лист ДПРНТ 10х600х1500 ЛС59–1513246.0
Лист ДПРНТ 12х600х1500 ЛС59–1410246.0
Лист ГПРХХ 14х600х1500 ЛС59–1замовл.246.0
Лист ГПРХХ 16х600х1500 ЛС59–1301246.0
Лист ГПРХХ 20х600х1500 ЛС59–1360246.0
Лист ГПРХХ 25х600х1500 ЛС59–1546246.0
Пли­та ГПРХХ 30х600х1500 ЛС59–1замовл.246.0
Пли­та ГПРХХ 40х600х1500 ЛС59–1замовл.246.0