Лист латунний

Лист латун­ний — пло­ский про­кат з лату­ні, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має фор­му пря­мо­ку­тни­ка. Це коро­зій­но­стій­кий, міцний, пла­сти­чний про­кат, який має доста­тню тепло­про­від­ність і топро­від­ність.
    Лист мідний, в порів­нян­ні з листом латун­ним, зна­чно посту­па­є­ться за тепло- і еле­ктро­про­від­но­сті.
    У порів­нян­ні з сму­гою брон­зо­вою, лист латун­ний зна­чно посту­па­є­ться по міцно­сті, стій­ко­сті до коро­зії і зно­со­стій­ко­сті.
    Випу­ска­ють лист латун­ний згі­дно ГОСТ 931–90, Хім.состав регла­мен­то­ва­ний ГОСТ 15527–04.
    Основ­ні пара­ме­три: тов­щи­на, шири­на і дов­жи­на — вка­зу­є­ться в мілі­ме­трах.

  За спосо­бом виро­бни­цтва лист латун­ний, як і лист алю­мі­ні­є­вий, буває двох видів:

— гаря­че­ка­та­ний (Г);
- холо­дно­ка­та­ний (Д).

Ста­ном спла­ву латун­ний лист виро­бля­ють:

— м’я­ким (М);
- полу­твер­дим (ПТ);
- твер­дим (Т);
- осо­бли­во-твер­дий (О);
- пру­жин­но-твер­дий (Ж).

За умо­ва­ми екс­плу­па­та­ціі:

‑лист анти­ма­гні­тний (АМ);
-лист зви­чай­ний
-лист для хар­чо­вої про­ми­шлен­ном­сті (ПЩ).

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня:

— нор­маль­но точно­сті
- під­ви­ще­ної точно­сті

МАРКУВАННЯ

Лист ГПРНПТ 12 * 600 * 1500 Л63

лист гаря­че­ка­та­ний (Г), пря­мо­ку­тної фор­ми (ПР), нор­маль­ної точно­сті виго­тов­ле­н­ня (Н), сплав напів­твер­до­го ста­ну (ПТ), тов­щи­на 12мм, шири­на 600 мм, 1500 мм дов­жи­на, сплав Л63.

Лист латун­ний, також як і пру­ток і шести­гран­ник латун­ний, зна­йшов своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці, авто­мо­біль­ній еле­ктро­ні­ці, ГРАВІРУВАЛЬНИХ робо­тах.

У дизай­нер­ських робо­тах, еле­мен­ти деко­ру виго­тов­ле­ні з листа латун­но­го, зна­чно при­ва­бли­ві­ше ніж еле­мен­ти, сиро­ви­ною для яких слу­жить лист ста­ле­вий і лист нер­жа­ві­ю­чий.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг до 50 кг
Лист ДПРНМ 0,4х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20073137.8216
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20073.7замов­ле­но216
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20074.4561.4216
Лист ДПРНМ 0,7х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20075.3450.6216
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20076706216
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20077.4706216
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20079272216
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–200711.4482.8216
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–200715568216
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200719230.4216
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200722.6360.8216
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200730475216
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200738302216
Лист ДПРНМ 10х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200776111.4216
Лист ДПРНП 0,4х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20073247216
Лист ДПРНП 0,8х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20076294216
Лист ДПРНП 1,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20077.4132.2216
Лист ДПРНП 1,2х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20079287216
Лист ДПРНП 1,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200711.4312.6216
Лист ДПРНП 2,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200715313.4216
Лист ДПРНП 2,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200719319216
Лист ДПРНП 3,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200722.6247.4216
Лист ДПРНП 3,0х1000х2000 Л63ГОСТ 2208–20075151252
Лист ДПРНП 4,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200730215216
Лист ДПРНП 4,0х1000х2000 Л63ГОСТ 2208–200767.8203.4252
Лист ДПРНП 5,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200738243216
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200745485.8216
Лист ДПРНП 8,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200760736.2216
Лист ДПРНП 12х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200791540216
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20073.7292.4216
Лист ДПРНТ 0,6х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20074.4511.2216
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007652.4216
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20077.4104.8216
Лист ГПРХХ 16х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007116461216
Лист ГПРХХ 20х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007150300216
Лист ГПРХХ 25х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007190556216

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг до 50 кг
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20073.7541.4240
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20076548.1240
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20077.4410.4240
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20079.2119.8240
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200711.411.5240
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200711.4замов­ле­но240
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20071543.6240
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200715замов­ле­но240
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200719261240
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200722.6221.6240
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200730429.2240
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200738225.1240
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200745636.8240
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200760479.3240
Лист ДПРНТ 10х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200776352.8240
Лист ДПРНТ 12х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200791228.6240
Лист ГПРХХ 16х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007121134.6240
Лист ГПРХХ 20х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007150366.4240
Лист ГПРХХ 25х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007188300.6240