Лист латунний

Лист латун­ний — пло­ский про­кат з лату­ні, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має фор­му пря­мо­ку­тни­ка. Це коро­зій­но­стій­кий, міцний, пла­сти­чний про­кат, який має доста­тню тепло­про­від­ність і топро­від­ність.
    Лист мідний, в порів­нян­ні з листом латун­ним, зна­чно посту­па­є­ться за тепло- і еле­ктро­про­від­но­сті.
    У порів­нян­ні з сму­гою брон­зо­вою, лист латун­ний зна­чно посту­па­є­ться по міцно­сті, стій­ко­сті до коро­зії і зно­со­стій­ко­сті.
    Випу­ска­ють лист латун­ний згі­дно ГОСТ 931–90, Хім.состав регла­мен­то­ва­ний ГОСТ 15527–04.
    Основ­ні пара­ме­три: тов­щи­на, шири­на і дов­жи­на — вка­зу­є­ться в мілі­ме­трах.

  За спосо­бом виро­бни­цтва лист латун­ний, як і лист алю­мі­ні­є­вий, буває двох видів:

— гаря­че­ка­та­ний (Г);
- холо­дно­ка­та­ний (Д).

Ста­ном спла­ву латун­ний лист виро­бля­ють:

— м’яким (М);
- полу­твер­дим (ПТ);
- твер­дим (Т);
- осо­бли­во-твер­дий (О);
- пру­жин­но-твер­дий (Ж).

За умо­ва­ми екс­плу­па­та­ціі:

-лист анти­ма­гні­тний (АМ);
-лист зви­чай­ний
-лист для хар­чо­вої про­ми­шлен­ном­сті (ПЩ).

За точні­стю виго­тов­ле­н­ня:

— нор­маль­но точно­сті
- під­ви­ще­ної точно­сті

МАРКУВАННЯ

Лист ГПРНПТ 12 * 600 * 1500 Л63

лист гаря­че­ка­та­ний (Г), пря­мо­ку­тної фор­ми (ПР), нор­маль­ної точно­сті виго­тов­ле­н­ня (Н), сплав напів­твер­до­го ста­ну (ПТ), тов­щи­на 12мм, шири­на 600 мм, 1500 мм дов­жи­на, сплав Л63.

Лист латун­ний, також як і пру­ток і шести­гран­ник латун­ний, зна­йшов своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці, авто­мо­біль­ній еле­ктро­ні­ці, ГРАВІРУВАЛЬНИХ робо­тах.

У дизай­нер­ських робо­тах, еле­мен­ти деко­ру виго­тов­ле­ні з листа латун­но­го, зна­чно при­ва­бли­ві­ше ніж еле­мен­ти, сиро­ви­ною для яких слу­жить лист ста­ле­вий і лист нер­жа­ві­ю­чий.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна грн/кг
Лист ДПРНМ 0,4х600х1500 Л63 ГВ185216
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 Л63 ГВ421216
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 Л63 ГВ790216
Лист ДПРНМ 0,7х600х1500 Л63 ГВ502216
Лист ДПРНМ 0,7х600х1500 Л63 ГВ502216
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 Л63 ГВ423216
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 Л63 ГВ437216
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 Л63 ГВ459216
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 Л63 ГВзамовл.216
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 Л63 ГВ616216
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 Л63 ГВзамовл.216
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 Л63 ГВ525216
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 Л63 ГВзамовл.216
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 Л63287216
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63496216
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 Л6322216
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 Л63302216
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНМ 10х600х1500 Л63524216
Лист ДПРНП 0,4х600х1500 Л63294216
Лист ДПРНП 0,8х600х1500 Л63541216
Лист ДПРНП 1,0х600х1500 Л63354216
Лист ДПРНП 1,2х600х1500 Л63298216
Лист ДПРНП 1,5х600х1500 Л63232216
Лист ДПРНП 2,0х600х1500 Л6379216
Лист ДПРНП 2,5х600х1500 Л63214216
Лист ДПРНП 3,0х600х1500 Л63334216
Лист ДПРНП 3,0х100х2000 Л6351258
Лист ДПРНП 4,0х600х1500 Л63301216
Лист ДПРНП 5,0х600х1500 Л63299216
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 Л63490216
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНП 8,0х600х1500 Л63479216
Лист ДПРНП 12х600х1500 Л63540216
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 Л63296216
Лист ДПРНТ 0,6х600х1500 Л63564216
Лист ДПРНТ 0,6х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 Л63292216
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 Л63275216
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 Л63замовл.216
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 Л63замовл.216
Лист ГПРХХ 16х600х1500 Л63 (УГМК)461216
Лист ГПРХХ 20х600х1500 Л63 (УГМК)450216
Лист ГПРХХ 25х600х1500 Л63 (УГМК)556216

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна грн/кг
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 ЛС59–1604240
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 ЛС59–1998240
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 ЛС59–1737240
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 ЛС59–1416240
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 ЛС59–1замовл.240
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 ЛС59–1296240
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59–1300240
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 ЛС59–1265240
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59–1514240
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59–1замовл.240
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 ЛС59–1508240
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 ЛС59–1замовл.240
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 ЛС59–1256240
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 ЛС59–1684240
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 ЛС59–1замовл.240
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 ЛС59–1157240
Лист ДПРНТ 10х600х1500 ЛС59–1435240
Лист ДПРНТ 12х600х1500 ЛС59–1264240
Лист ГПРХХ 16х600х1500 ЛС59–1295240
Лист ГПРХХ 20х600х1500 ЛС59–1430240
Лист ГПРХХ 25х600х1500 ЛС59–1507240