Лист латунний

Лист латун­ний — пло­ский про­кат з лату­ні, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має фор­му пря­мо­ку­тни­ка. Це коро­зій­но­стій­кий, міцний, пла­сти­чний про­кат, який має доста­тню тепло­про­від­ність і топро­від­ність.
    Лист мідний, в порів­нян­ні з листом латун­ним, зна­чно посту­па­є­ться за тепло- і еле­ктро­про­від­но­сті.
    У порів­нян­ні з сму­гою брон­зо­вою, лист латун­ний зна­чно посту­па­є­ться по міцно­сті, стій­ко­сті до коро­зії і зно­со­стій­ко­сті.
    Випу­ска­ють лист латун­ний згі­дно ГОСТ 931–90, Хім.состав регла­мен­то­ва­ний ГОСТ 15527–04.
    Основ­ні пара­ме­три: тов­щи­на, шири­на і дов­жи­на — вка­зу­є­ться в міліметрах.

  За спосо­бом виро­бни­цтва лист латун­ний, як і лист алю­мі­ні­є­вий, буває двох видів: 

— гаря­че­ка­та­ний (Г);
- холо­дно­ка­та­ний (Д).

Ста­ном спла­ву латун­ний лист виробляють: 

— м’я­ким (М);
- полу­твер­дим (ПТ);
- твер­дим (Т);
- осо­бли­во-твер­дий (О);
- пру­жин­но-твер­дий (Ж).

За умо­ва­ми експлупатаціі: 

‑лист анти­ма­гні­тний (АМ);
-лист зви­чай­ний
-лист для хар­чо­вої про­ми­шлен­ном­сті (ПЩ).

За точні­стю виготовлення:

— нор­маль­но точно­сті
- під­ви­ще­ної точності 

МАРКУВАННЯ

Лист ГПРНПТ 12 * 600 * 1500 Л63 

лист гаря­че­ка­та­ний (Г), пря­мо­ку­тної фор­ми (ПР), нор­маль­ної точно­сті виго­тов­ле­н­ня (Н), сплав напів­твер­до­го ста­ну (ПТ), тов­щи­на 12мм, шири­на 600 мм, 1500 мм дов­жи­на, сплав Л63.

Лист латун­ний, також як і пру­ток і шести­гран­ник латун­ний, зна­йшов своє засто­су­ва­н­ня в еле­ктро­те­хні­ці, авто­мо­біль­ній еле­ктро­ні­ці, ГРАВІРУВАЛЬНИХ роботах. 

У дизай­нер­ських робо­тах, еле­мен­ти деко­ру виго­тов­ле­ні з листа латун­но­го, зна­чно при­ва­бли­ві­ше ніж еле­мен­ти, сиро­ви­ною для яких слу­жить лист ста­ле­вий і лист нержавіючий. 

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Лист ДПРНМ 0,4х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–2007365.4дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,5х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20073.7234.5дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,6х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20074.4292.5дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,7х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20075.3419дого­вір­на
Лист ДПРНМ 0,8х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20076замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,0х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–20077.4674.8дого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,2х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–2007974.6дого­вір­на
Лист ДПРНМ 1,5х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–200711.4270.2дого­вір­на
Лист ДПРНМ 2,0х600х1500 Л63 ГВГОСТ 2208–200715330.4дого­вір­на
Лист ДПРНМ 2,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20071941.2дого­вір­на
Лист ДПРНМ 3,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200722.6294.6дого­вір­на
Лист ДПРНМ 4,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200730замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНМ 5,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200738226.4дого­вір­на
Лист ДПРНМ 10х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200776198дого­вір­на
Лист ДПРНП 0,4х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20073205.4дого­вір­на
Лист ДПРНП 0,8х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007622дого­вір­на
Лист ДПРНП 1,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20077.453дого­вір­на
Лист ДПРНП 1,2х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007961дого­вір­на
Лист ДПРНП 1,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200711.4215.2дого­вір­на
Лист ДПРНП 2,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200715151.4дого­вір­на
Лист ДПРНП 2,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200719186.6дого­вір­на
Лист ДПРНП 3,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200722.6227.1дого­вір­на
Лист ДПРНП 3,0х1000х2000 Л63ГОСТ 2208–20075151дого­вір­на
Лист ДПРНП 4,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20073069дого­вір­на
Лист ДПРНП 5,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200738218.2дого­вір­на
Лист ДПРНП 6,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200745386.4дого­вір­на
Лист ДПРНП 8,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200760160.4дого­вір­на
Лист ДПРНП 12х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20079196дого­вір­на
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20073.7183.2дого­вір­на
Лист ДПРНТ 0,6х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20074.489дого­вір­на
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007692.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–20077.423.7дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200711.4замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200715замов­ле­нодого­вір­на
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200722.6замов­ле­нодого­вір­на
Лист ГПРХХ 16х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007116461дого­вір­на
Лист ГПРХХ 20х600х1500 Л63ГОСТ 2208–200715034.2дого­вір­на
Лист ГПРХХ 25х600х1500 Л63ГОСТ 2208–2007190536.8дого­вір­на

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага листа кг.кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Лист ДПРНТ 0,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20073.7397.9дого­вір­на
Лист ДПРНТ 0,8х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20076341.3дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20077.4428.5дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,2х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20079.2178.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 1,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200711.4325.8дого­вір­на
Лист ДПРНТ 2,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200715295.4дого­вір­на
Лист ДПРНТ 2,5х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200719149.4дого­вір­на
Лист ДПРНТ 3,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200722.6489дого­вір­на
Лист ДПРНТ 4,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200730266.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 5,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–20073869дого­вір­на
Лист ДПРНТ 6,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200745441.2дого­вір­на
Лист ДПРНТ 8,0х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200760313дого­вір­на
Лист ДПРНТ 10х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200776369.6дого­вір­на
Лист ДПРНТ 12х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–200791557.5дого­вір­на
Лист ГПРХХ 16х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007121536.7дого­вір­на
Лист ГПРХХ 20х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007150148.6дого­вір­на
Лист ГПРХХ 25х600х1500 ЛС59–1ГОСТ 2208–2007188201.9дого­вір­на