Пруток мідний

Пру­ток мідний — дов­гий брус з міді, який в попе­ре­чно­му пере­рі­зі має фор­му пра­виль­но­го кола.
На від­мі­ну від пру­тка калі­бро­ва­но­го, мідний випу­ска­ють лише з двох марок міді М2 (техні­чна мідь) і М1 (висо­ко­які­сна чиста мідь).
Виго­тов­ля­ють мідний пру­ток згі­дно ГОСТ 1535–2006, Хім.состав регла­мен­ту­є­ться ГОСТ 859‑2001.
Також як і латун­ний пру­ток, мідний ціну­є­ться за свій гар­ний есте­ти­чний вигляд, хоро­шу пла­сти­чність і стій­кість до коро­зії, від­мін­ну тепло- і еле­ктро­про­від­ність.
Саме висо­ка пла­сти­чність і еле­ктро­про­від­ність явля­ю­ться тими вла­сти­во­стя­ми, яки­ми не воло­ді­ють пру­тки з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі, ста­ле­вий і алю­мі­ні­є­вий.
Мідний пру­ток має досить широ­ку кла­си­фі­ка­цію, яка від­обра­жа­є­ться в маркуванні.

по дов­жи­ні:
- в бухтах (БТ);
- кра­тної мір­ної дов­жи­ни (КТ);
- немір­ной дов­жи­ни (НД);

за спосо­бом виго­тов­ле­н­ня:
- пру­тки мідні холо­дно­тя­ну­ті (Д);
- пру­тки мідні гаря­че­ка­та­ні (Г).

ста­ном спла­ву:
- твер­ді (Т);
- від­па­ле­ні / м’я­кі (М);
- полу­твер­ді (ПТ).

по точно­сті виго­тов­ле­н­ня про­ка­ту:
- пру­тки мідні нор­маль­ної точно­сті (Н);
- пру­тки мідний під­ви­ще­ної точно­сті (П);
- пру­тки мідний висо­кої точно­сті (В)

осо­бли­ві умо­ви:
У — пру­тки мідні в твер­до­му ста­ні під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
Р — пру­тки мідні в напів­твер­дий стан під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
Л — пру­тки мідні в м’я­ко­му ста­ні під­ви­ще­ної пла­сти­чно­сті;
АВ — пру­тки мідні для оброб­ки на автоматах.

При­клад: пру­ток ГКРНМ ф28 М1 — пру­ток гаря­че­ка­та­ний (Г), кру­глий (КР), нор­маль­ної точно­сті виго­тов­ле­н­ня (Н), м’я­кий (М), діа­метр 28 мм, сплав М1.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг
Пру­ток ДКРНТ 6х3000 М1ГОСТ 1535–20160.25246.8дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 7х3000 М1ГОСТ 1535–20160.34431.6дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 8х3000 М1ГОСТ 1535–20160.449191.7дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 10х3000 М1ГОСТ 1535–20160.702117.9дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 12х3000 М1ГОСТ 1535–20161.011100.6дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 14х3000 М1ГОСТ 1535–20161.37652.6дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 16х3000 М1ГОСТ 1535–20161.797115.2дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 18х3000 М1ГОСТ 1535–20162.27493.8дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 20х3000 М1ГОСТ 1535–20162.80896дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 22х3000 М1ГОСТ 1535–20163.398134.6дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 25х3000 М1ГОСТ 1535–20164.388116.4дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 28х3000 М1ГОСТ 1535–20165.50448.4дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 30х3000 М1ГОСТ 1535–20166.319223дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 32х3000 М1ГОСТ 1535–20167.18916.6дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 35х3000 М1ГОСТ 1535–20168.601134дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 40х3000 М1ГОСТ 1535–201611.234125дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 45х3000 М1ГОСТ 1535–201614.21845.8дого­вір­на
Пру­ток ДКРНТ 50х3000 М1ГОСТ 1535–201617.553144.8дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 55х3000 М1ГОСТ 1535–201621.239145.8дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 60х3000 М1ГОСТ 1535–201625.277483.5дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 65х3000 М1ГОСТ 1535–201629.665348.8дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 70х3000 М1ГОСТ 1535–201634.405523.6дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 80х3000 М1ГОСТ 1535–201644.937375дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 90х2800 М1ГОСТ 1535–201656.873429дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 100х2000 М1ГОСТ 1535–201670.214391.4дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 110х2000 М1ГОСТ 1535–201684.959194.4дого­вір­на
Пру­ток ГКРНХ 120х2000 М1ГОСТ 1535–2016101.109814дого­вір­на
Пру­ток ГКРХХ 130х2000 М1ГОСТ 1535–2016118.662232дого­вір­на
Пру­ток ГКРХХ 140х2000 М1ГОСТ 1535–2016137.62289.4дого­вір­на
Пру­ток ГКРХХ 150х1500 М1ГОСТ 1535–2016157.982310дого­вір­на
Пру­ток ГКРХХ 160х1000 М2ГОСТ 1535–2016179.749105.8дого­вір­на