Труба мідна

Тру­ба мідна є надій­ним, зно­со­стій­ким і еко­ло­гі­чним мате­рі­а­лом для будів­ни­цтва тру­бо­про­во­дів і газо­про­во­дів всіх видів; систем опа­ле­н­ня; холо­диль­но­го обла­дна­н­ня.
Тру­ба мідна, як і лист мідний, під­да­є­ться пай­ку, різан­ні і іншим видам меха­ні­чної оброб­ки; досить лег­ка за вагою; стій­ка до коли­вань тем­пе­ра­тур і тиску — ці яко­сті гаран­ту­ють лег­кий і швид­кий мон­таж мідних труб, а в разі потре­би, швид­ко і лег­ко зро­би­ти ремонт.
У порів­нян­ні з тру­бою ста­ле­вий, тру­бою нер­жа­ві­ю­чої та тру­бою латун­ної, мідна тру­ба має най­ви­щу тепло­про­від­ність і еле­ктро­про­від­ність.

Ста­ном спла­ву мідна тру­ба буває:
- м’я­ка (від­па­ле­на);
- твер­да.

Постав­ля­ю­ться мідні тру­би в бухтах або від­різ­ках.
Для сані­тар­ної чисто­ти тру­ба мідна упа­ко­ву­ю­ться в полі­ети­лен, а кін­ці тру­би закри­ті пла­сти­ко­ви­ми заглу­шка­ми.

Най­ме­ну­ва­н­няГОСТВага кг. за 1 м/п .кіль­кість
зали­шків кг.
Ціна грн/кг до 50 кг
Тру­ба R220 6,35х0,76х30000 Cu-DHP (1/4) (м/п)EN 12735–10.1191530
Тру­ба R220 9,52х0,81х30000 Cu-DHP (3/8) (шт)EN 12735–10.1987201160
Тру­ба R220 12,7х0,81х25000 Cu-DHP (1/2) (шт)EN 12735–10.271501320
Тру­ба R200 16х1,0 БТ Cu-DHPEN 124490.42154.2276
Тру­ба ДКРНМ 4х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.084148.9276
Тру­ба ДКРНМ 5х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.112267.2276
Тру­ба ДКРНМ 6х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.14354.6276
Тру­ба ДКРНМ 8х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.196373.4276
Тру­ба ДКРНМ 8х1,5 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.27замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНМ 10х1,0 БТУ М2 ГОСТ 617‑20060.25171.8276
Тру­ба ДКРНМ 10х1,5 БТУ М2 ГОСТ 617‑20060.3582.6276
Тру­ба ДКРНМ 10х1,5 БТУ М2 ГОСТ 617‑20060.358замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНМ 12х0,8 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.251замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНМ 12х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.306224.5276
Тру­ба ДКРНМ 12х1,5 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.442212.9276
Тру­ба ДКРНМ 14х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.365замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНМ 15х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.3932.4276
Тру­ба ДКРНМ 16х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.42замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНМ 18х1,0 БТУ М2ГОСТ 617‑20060.477393276
Тру­ба ДКРНМ 22х1,0 БТУ М1 (м/п)ГОСТ 617‑20060.5894.7115
Тру­ба ДКРНМ 16х3,0х3000 М2ГОСТ 617‑20061.095196.8276
Тру­ба ДКРНМ 19х2,0х3000 М2ГОСТ 617‑20060.954306276
Тру­ба ДКРНМ 22х2,0х3000 М2ГОСТ 617‑20061.123252.2276
Тру­ба ДКРНМ 27х3,0х3000 М2ГОСТ 617‑20062.022182276
Тру­ба ДКРНМ 28х2,0х3000 М2ГОСТ 617‑20061.46157.2276
Тру­ба ДКРНТ 8х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.27замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНТ 9х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.31596276
Тру­ба ДКРНТ 10х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.35864276
Тру­ба ДКРНТ 12х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.442замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНТ 14х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.526замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНТ 16х1,0х3000 М2ГОСТ 617‑20060.421замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНТ 16х1,5х3000 М2ГОСТ 617‑20060.61156.6276
Тру­ба ДКРНТ 25х3,0х3000 М2ГОСТ 617‑20061.853замов­ле­но276
Тру­ба ДКРНТ 54х2,0х3000 М2ГОСТ 617‑20062.929.2300
Тру­ба ГКРХХ 60х15х3000 М2ГОСТ 617‑200618.9замов­ле­но276
Тру­ба ГКРХХ 95х15х3000 М2ГОСТ 617‑200633.7замов­ле­но276