Труба мідна

Тру­ба мідна є надій­ним, зно­со­стій­ким і еко­ло­гі­чним мате­рі­а­лом для будів­ни­цтва тру­бо­про­во­дів і газо­про­во­дів всіх видів; систем опа­ле­н­ня; холо­диль­но­го обла­дна­н­ня.
Тру­ба мідна, як і лист мідний, під­да­є­ться пай­ку, різан­ні і іншим видам меха­ні­чної оброб­ки; досить лег­ка за вагою; стій­ка до коли­вань тем­пе­ра­тур і тиску — ці яко­сті гаран­ту­ють лег­кий і швид­кий мон­таж мідних труб, а в разі потре­би, швид­ко і лег­ко зро­би­ти ремонт.
У порів­нян­ні з тру­бою ста­ле­вий, тру­бою нер­жа­ві­ю­чої та тру­бою латун­ної, мідна тру­ба має най­ви­щу тепло­про­від­ність і еле­ктро­про­від­ність.

Ста­ном спла­ву мідна тру­ба буває:
- м’яка (від­па­ле­на);
- твер­да.

Постав­ля­ю­ться мідні тру­би в бухтах або від­різ­ках.
Для сані­тар­ної чисто­ти тру­ба мідна упа­ко­ву­ю­ться в полі­ети­лен, а кін­ці тру­би закри­ті пла­сти­ко­ви­ми заглу­шка­ми.

Най­ме­ну­ва­н­няЗали­шок, кгЦіна грн/кг
Тру­ба R220 6,35х0,76х30000 Cu-DHP (1/4)15288
Тру­ба R220 9,52х0,81х30000 Cu-DHP (3/8)750288
Тру­ба R220 12,7х0,81х25000 Cu-DHP (1/2) (МТ)200288
Тру­ба R200 5х1,0 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 6х1,0 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 8х1,0 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 8х1,0 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 8х1,5 БТ Cu-DHP87288
Тру­ба R200 10х1,0 БТ Cu-DHP261288
Тру­ба R200 12х0,8 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 12х1,0 БТ Cu-DHP15288
Тру­ба R200 12х1,0 БТ Cu-DHPзамовл.288
Тру­ба R200 14х1,0 БТ Cu-DHP (МТ)16288
Тру­ба R200 14х1,0 БТ Cu-DHP (МТ)замовл.288
Тру­ба R200 15х1,0 БТ Cu-DHP224288
Тру­ба R200 16х1,0 БТ Cu-DHP152288
Тру­ба R200 18х1,0 БТ Cu-DHP (МТ)12288
Тру­ба R200 18х1,0 БТ Cu-DHP539288
Тру­ба ДКРНМ 4х1,0 БТУ М2 (УГМК)251288
Тру­ба ДКРНМ 10х1,5 БТУ М2 16288
Тру­ба ДКРНМ 12х1,0 БТУ М2 (МТ)548288
Тру­ба ДКРНМ 12х1,5 БТУ М2 (МТ)236288
Тру­ба ДКРНМ 14х1,0 БТУ М2 (МТ)30288
Тру­ба ДКРНМ 22х1,0 БТУ М1 (МТ)5288
Тру­ба ДКРНМ 16х3,0х3000 М2 (УГМК)314288
Тру­ба ДКРНМ 19х2,0х3000 М2312288
Тру­ба ДКРНМ 22х2,0х3000 М2290288
Тру­ба ДКРНМ 27х3,0х3000 М2 (УГМК)302288
Тру­ба ДКРНМ 28х2,0х3000 М2 (МТ)213288
Тру­ба ДКРНТ 9х1,5х3000 М2 (УГМК)296288
Тру­ба ДКРНТ 10х1,5х3000 М2 (УГМК)314288
Тру­ба ДКРНТ 12х1,5х3000 М2 (МТ)343288
Тру­ба ДКРНТ 12х1,5х3000 М2 (УГМК)замовл.288
Тру­ба ДКРНТ 14х1,5х3000 М2 (УГМК)314288
Тру­ба ДКРНТ 16х1,5х3000 М2 (МТ)320288
Тру­ба ДКРНТ 16х1,5х3000 М2 (УГМК)замовл.288
Тру­ба ДКРНТ 25х3,0х3000 М2 (МТ)замовл.288
Тру­ба ДКРНТ 54х2,0х3000 М2 (МТ)9288